Activitatea A2.4

Activitatea A2.4.Job Shop

Această activitate va asigura plasarea la locul de muncă prin medierea locurilor de muncă a minim 90 de beneficiari ai proiectului din Sîngeorgiu de Mureș.

Prin medierea muncii se va realiza de către agentul de ocupare al Asociației Divers punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă sau de serviciu.

 

Serviciile de mediere a muncii oferite în cadrul Job shop constau în:

• urmărirea continuă a hărții ocupaționale (Job Map) în vederea informării beneficiarilor cu date actuale despre locurile de muncă vacante;

• mediatizarea ofertelor existente pe piața muncii în rândul beneficiarilor;

• întocmirea planului individual de mediere al beneficiarilor si monitorizarea acestuia;

• mediere electronica prin asistarea beneficiarilor în trimiterea scrisorilor de intenție si CV-urilor online catre posibili angajatori identificați

• preselecția candidaților;

• negocierea cu angajatorul pentru încadrarea în munca a persoanei selectate;

• consiliere în procesul de angajare (privind legislația în munca, medicina muncii, protecția muncii, întocmire documentație necesara la angajare)

• măsuri de acompaniere: acordarea de sprijin beneficiarului angajat ca urmare a medierii, pe o durată între 1 si 3 luni în vederea adaptării acestuia la noul loc de muncă și pentru a preveni expunerea acestuia la fenomenul de discriminare

 

Vor fi organizate anual Târguri ale locurilor de muncă.

 

Se vor organiza 2 stagii de muncă de o zi pentru a cunoaste profilul unor meserii, dar și pentru combaterea prejudecăților angajatorilor față de persoanele din zonele marginalizate, aceste stagii vor fi urmate de discuții moderate între anagajatori și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă