Asociația Divers

Asociaţia Divers promovează, începând din anul 2007, cunoaşterea şi respectarea diversităţii / alterităţii culturale, etnice, lingvistice, sociale, fizice, de gen, etc. în societate, respectiv să promovează apărarea drepturilor omului, valorilor democratice, non-violenţei şi a cetăţeniei active.  Asociaţia depune eforturi în vederea realizării unei societăţi inclusive interculturale bazate pe respectarea valorilor comune ale Uniunii Europene şi valorificarea diversităţii existente în societate acordând atenție specială rezolvării problemelor cu care se confruntă comunitățile romilor.