ANUNȚ ANGAJARE Operator introducere, validare și preucrare date cod COR 413201

15.05.2020

Angjator: Asociația Divers

Denumirea postului: Operator introducere, validare și preucrare date cod COR 413201

Tipul contractului: Contract individual de muncă pe perioadă determinată cu 2 ore pe zi

Locatia postului: Sîngeorgiu de Mureș

În cadrul proiectului: ”O șansă pentru fiecare în Sîngeorgiu de Mureș”, cod proiect 101818

 

Cerințe obligatorii:

Studii: minim medii

 

Experiența profesională: minim cinci ani experiență în muncă în domeniul social.

 

Alte cerințe:

- abilităţi de comunicare şi înţelegere în limba română şi maghiară

- abilitatea de a lucra în echipă și individual,

- stabilitate emoţională şi toleranţă la situaţii de stres,

- abilităţi de rezolvare a problemelor,

- empatie şi responsabilitate socială,

- respectarea disciplinei de muncă

- respect faţă de oameni

- responsabilitate pentru realizarea calitativă a atribuţiilor de funcţiei

- punctualitate

- rigurozitate

- tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

- utilizarea calculatorului – Excel, Word, SPSS.

 

Descrierea sarcinilor specifice postului:

- Introduce, validează și preluctrează datele acumulate în proiect în scopul

elaborării Studiului de impact al proiectului asupra beneficiarilor proiectului si

Realizării hărții sociale a zonelor marginalizate.

- Participă la strângerea datelor și la elaborarea chestionarelor

- pregătește și redactează materiale necesare elaborării Studiului de impact al

proiectului

- verifică conformitatea datelor introduse in calculator, cu datele din

documentele/mediile primare

- efectuează prelucrarea primară a datelor introduse

- salvează periodic și în situații critice datele introduse și păstrează copiile de

siguranță ale datelor salvate

- restaurează la nevoie datele salvate și îi ajută pe utilizatori să-și recupereze

informațiile

- preia datele de pe documentele/mediile primare și le introduce în calculator

- corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct

- gestionează suporturilede stocare și asigură securitatea acestora

- asigură buna funcționare și întreținerea a echipamentelor cu care lucrează

- asigură transferul datelor de pe un suport pe altul în siguranță

- cunoaște elementele ce concură la realizarea operației în sine, interdependența lor

- execută conform documentației tehnologice lucrările solicitate în parametrii

optimi

- participă activ la rezolvarea sarcinilor echipei

- Participă la diferite şedinţe şi la toate evenimentele proiectului, asigurând

pregătirea adecvată a acestora;

- isi imbogateste permanent pregatirea de specialitate;

- Participă la evaluarea periodică a proiectului;

- Întocmirea rapoartelor individuale lunare

- Întocmirea fișelor de pontaj lunare

- Asigură arhivarea şi păstrarea documentelor

- Păstrează confidenţialitate asupra tuturor aspectelor legate de beneficiarii

proiectului.

- Alte atributii specifice postului

 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită un CV/ Scrisoare de intenție la office@divers.org.ro până la data de 25.05.2020.

Informații suplimentare se pot obține la 0722-318605, persoană de contact Koreck Maria.