Sociolog

Asociatia Divers
Tirgu Mures, Romania
Description: 

- Cunoaste si utilizeaza metodele si tehnicile sociologice;

- Studiaza, folosind metode specifice comportamentul comunităților marginalizate din proiect, dezvoltarea si structura grupurilor, a modelelor de conduita;

Obiectivul specific postului

Realizare studiu de impact al proiectului și sprijin în monitorizarea și evaluarea cantitativă și calitatiă a indicatorilor.

- Investigheaza cauzele diferitelor fenomene sociale din com. Sg de Mures

- Descopera si experimenteaza metode si tehnici noi de cercetare a vietii sociale;

- Adună date prin metode specific (aplicare chestionare, organizare focus grupuri), analizeaza date, identifica tendinte, interpreteaza datele acumulate in proiect in scopul elaborării Studiului de impact al proiectului asupra beneficiarilor proiectului si Realizarii harții sociale a zonelor marginalizate

- Participă la diferite şedinţe şi la toate evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora

- Participă la evaluarea periodică a proiectului

Requirements: 
 • studii superioare
 • 1 an experientap profesionala sociolog
 • abilităţi de comunicare excelente în limba română şi maghiară
 • experienţă relevanta în domeniul serviciilor de integrare socio-profesionala
 • experienta in proiecte POCU/POSDRU constitutie un avantaj
 • abilitatea de a lucra în echipă și individual,
 • stabilitate emoţională şi toleranţă la situaţii de stres,
 • abilităţi de rezolvare a problemelor,
 • empatie şi responsabilitate socială,
 • respectarea disciplinei de muncă
 • respect faţă de oameni
 • responsabilitate pentru realizarea calitativă a atribuţiilor de funcţiei
 • tendinţă spre dezvoltare profesională continuă
 • utilizarea calculatorului, utilizare bună  – Excel, Word, SPSS.
Contact: 

Persoanele interesate sunt rugate  să trimită un CV/ Scrisoare de intenție la office@divers.org.ro până la data de 31.07.2020.

Informații suplimentare se pot obține la 0722-318605, persoană de contact Koreck Maria.

Category: 
Published on: 
Monday, July 13, 2020 - 09:45
Eployer: 
Asociatia Divers
Job Location: 
Tirgu Mures
Romania
RO
Expiration: 
Friday, July 31, 2020 - 22:45